Latest Posts

Wat is het belangrijkste in je leven naast jezelf

Wat is het belangrijkste in het leven na jezelf? Familie. Van wie hou je meer dan van wie ook ter wereld? Familie. Met wie breng je de meeste tijd door? Werkpartners. Wat? Werkelijk? Zouden we geen tijd met onze familie moeten doorbrengen?

Breng tijd met anderen door

De meeste mensen brengen de minste tijd door met degenen van wie ze het meest houden. Ja, we moeten zeker voorzien in de fysieke behoeften van onze geliefden. Maar tijd is ons kostbaarste goed op deze aarde. Een moment dat voorbij is, kun je nooit meer terugkrijgen. Hoe we onze tijd besteden laat zien wat onze echte prioriteiten zijn.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over “kwaliteitstijd” versus “kwantiteitstijd”. Ik heb nieuws voor jullie. Het is niet ons doel om te rechtvaardigen dat we geen tijd met ons gezin doorbrengen, maar om alle tijd die we kunnen doorbrengen, groot of klein, effectiever te maken. Met effectiever bedoel ik dat het de individuen en hun relatie moet opbouwen en versterken door gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals een dagje uit met het hele gezin. Lekker actief of sportief, misschien wel interactief? Jullie weten het best wat de juiste fit is.

Een aantal handige tips!

Dat betekent niet tv-kijken, ruzie maken, zeuren, de les lezen, of een hekel hebben aan het gedwongen samenzijn.

Het betekent wel praten, helpen, samenwerken, complimenten geven, lachen en zelfs de nodige discipline opleggen. Deze onderwerpen zouden elk hun eigen artikel kunnen hebben. Vandaag wil ik me alleen concentreren op het maken van tijd om deze kostbare relaties op te bouwen.

1. Eet Samen

Probeer als gezin samen te eten. Meestal zijn er maar een paar kleine aanpassingen nodig om iedereen samen te laten eten of ontbijten.

Dit is een goed moment om waardering te tonen. Heeft iemand geholpen de maaltijd voor te bereiden of de tafel te dekken? Heeft iemand kleine broer geholpen zijn schoen te strikken? Met de baby gespeeld zodat mama iets kon doen? Laat hen weten dat je hen waardeert.

Stel vragen waarvan je weet dat ze een positief antwoord of gesprek uitlokken. Praat over onderwerpen waar je familie in geïnteresseerd is. “Hoe gaat het met die kikkervisjesverzameling?” “Wanneer treedt jullie schoolband weer op?”

2. Familiebijeenkomst

Mijn baas op het werk eist dat we een wekelijkse personeelsvergadering bijwonen. We bespreken de doelstellingen voor de week, maken opdrachten, bespreken problemen, stellen doelen, meten de voortgang, enz. Dit alles draagt bij tot het succes van het project.

Denk je niet dat we ons hoogste project, het opvoeden van een sterk gezin, dezelfde aandacht moeten geven?

Waarom houden we geen stafvergadering over het gezin? Door 30-60 minuten per week aan dit soort administratieve zaken te besteden, kan de week veel soepeler verlopen.

Het is heel belangrijk dat je consequent bent. Consequent zijn laat zien dat je om hen geeft voor de lange termijn en dat je niet probeert om het gezin “snel op te lossen”.

Plan een agenda, al is het maar zo simpel als het synchroniseren van agenda’s.

Ik weet dat u deze kleine methodes om tijd met uw gezin door te brengen de grootste beloning zult vinden. Moge het eenvoudige concept van samen eten en samen plannen u en de uwen sterken.

The Reasons Why Family Is Important In Life

Family is the most significant and important blessing that god has given us. It is the first exercise in quite a while with others. Family is actually a significant word. It intends to have a sense of safety, to have somebody who you can rely on, whom you can impart your issues to. Be that as it may, it additionally intends to have regard for one another and obligation.

What family intends to me is love and somebody that will consistently be there for you through the great occasions and the terrible. It is about support, getting, trust, comfort, guidance, values, ethics, standards, and confidence. These things are immensely critical to me since it causes me to feel secure and cheerful inside paying little heed to what is happening in my life. This is one of the primary reasons why the family is significant in our life. Here in this article it is imperative to accentuate on the significance of family in our regular day to day existence.

Most extreme Protection and Security

Family is significant on the grounds that it gives love, uphold and a system of qualities to every one of its individuals. Relatives show one another, serve each other and offer life’s delights and distresses. Families give a setting to self-improvement. Family is the absolute most significant impact in a kid’s life. From their first snapshots of life, youngsters rely upon guardians and family to ensure them and accommodate their requirements. Guardians and family structure a youngster’s first connections. Family furnishes all individuals with security, character and qualities, paying little mind to age. At the point when an individual from the family feels uncertain or hazardous, he goes to his family for help. He finds out about his feeling of self and increases an establishment for an amazing remainder. This establishment incorporates the family’s qualities which give the premise to his own ethical code. Investing energy with family shows people the estimation of affection, gratefulness and open correspondence.

Following family customs features the significance of family, also. Family customs are encounters that families make together consistently, regardless of whether these include occasions, relaxes or in any event, going to strict administrations together. Not exclusively do these encounters make recollections for quite a long time to come, they likewise give relatives a more grounded feeling of having a place. Families bond together and cause every part to feel significant.

Initial step of accepting fundamental estimations of life

A family is the primary school where a youngster gets the fundamental estimations of life. He learns great habits in the family. The ethics and qualities learnt in family become our managing power. They make our character. They establish the framework of our reasoning. I feel blessed to be conceived in a family where esteems are taught in youth. Family is a significant and most grounded unit of society. It holds incredible significance in public activity. A general public is comprised of families. Our family has been known for order and qualities. We give incredible significance to qualities and ethics throughout everyday life. Since our youth we are instructed to regard the seniors and love the youngsters. We took in the exercise of reliability and trustworthiness from our granddad. It is because of the great training of our grandparents that we could dominate both in sports and instruction. Since our youth we have been placed into the propensity for rising promptly toward the beginning of the day. This naturally affects our wellbeing and physical wellness.

De middenklasse-familie en de recessie

Arbeidersgezinnen zijn echt terecht gekomen aan een ongepaste kant van de economie nadat de neergang de westerse landen en de rest van de wereld trof. De financiële status van deze gezinnen is voor de meest buitengewoon vreselijke veranderd, maar het lijkt erop dat het enige tijd zal duren voordat het leven weer routinematig wordt. Een sociale klasse wordt beoordeeld op enkele belangrijke factoren, waaronder de mate van instructie, de salarisvaardigheden en de beroepen die ze in de sociale wereld uitoefenen, zonder voorbij te gaan aan de rijkdom die het gezin heeft verzameld. Als ik hierover nadenk, heeft de economie die volgt op de buitengewone ellende, de gezinnen vooral in mentaal perspectief sterk beïnvloed. De wereldwijde monetaire noodsituatie is begonnen met gemengde gevoelens en mentale problemen over de verschillende klassen van individuen, en des te meer in het bijzonder de arbeidersklasse die ofwel ontslagen zijn van hun verplichtingen of absoluut werkloos zijn.

Na de neergang verloor de overgrote meerderheid van posities overal. Tegen het begin werd dit als gewoon beschouwd en dat landen op een andere positie kon niet zo moeilijk zijn. Het werd echter moeilijk en het werd zo moeilijk om de verworven posities voort te zetten. De meeste organisaties verloren hun markt en daardoor bleek het bemachtigen van een andere positie moeilijk. Op deze manier kwamen deze gezinnen die van baan moesten veranderen plotseling in een moeilijke situatie terecht en vonden hun bestemming. Het bleek moeilijk om je aan te passen aan een economie waarin het gezinsloon is stopgezet en het leven duurder wordt. Met betrekking tot het arbeidersgezin: ze konden niet zonder veel moeite de kosten van de verhoging van de kosten van spullen en het leven dat vaak duur wordt, opbrengen met een erbarmelijke vergoeding en dit vormt vervolgens een uithoudingsgevaar voor deze gezinnen.

Tijdens dit seizoen van de neergang stortte de alledaagse omgeving van de arbeidersgezinnen ineen vanwege de uitgebreide dagelijkse omgeving. Voor een gezin dat werd gebruikt om de kosten van het leven op een niet al te zware manier te beheren, werd het ondraaglijk. Dit zou druk kunnen uitoefenen op de voogden die het echt nodig hebben om de afsluiting op enigerlei wijze te zien met hun minder of geen salaris. Dit veroorzaakt waarschijnlijk mentale en enthousiaste onbezonnenheid bij de gezinsaanbieders die momenteel gestaag vrezen voor het obscure en de toekomst waar ze zo dubieus van zijn. Dit is een klap voor het arbeidersgezin dat probeert de evoluerende tijden te doorstaan.

In de voortdurende gebeurtenissen is het probleem van de werkloosheid een moeilijk gebleven, dat wordt beheerd door talloze makers van arrangementen. Het werkloosheidspercentage blijft op 10% en blijkt ook na de recessie niet zo veel te veranderen. De lasten en de huisvestingskosten stijgen bovendien elke bestedag, maar er zijn geen loononderzoeken. Voor de familie wiens geldgerelateerde stroom elke dag onbeduidend blijkt te zijn, is aanpassing aan deze economie echt een test van de geest. Dit beïnvloedt dus de familie leveranciers met een moeilijke toestand, waarbij ze ontdekken dat het echt lastig is om zich aan te passen en dit kan echt een direct gevolg zijn van de eindeloze gevoelens van angst die verband houden met deze toestand van gelegenheden.