Header
U bevindt zich hier: HomeDatabaseIntact gezin beschermt tieners tegen drank en drugs
dinsdag 25 oktober 2016

Intact gezin beschermt tieners tegen drank en drugs

Tieners uit intacte gezinnen hebben een kleinere kans dat ze drugs en alcohol gebruiken. Ook komen ze minder vaak tot risicovol gedrag, zoals comazuipen.

 • Gebruik van sigaretten. Tieners uit intacte gezinnen hebben een kleinere kans om met roken te beginnen. In vergelijking met tieners uit intacte gezinnen, is voor tieners van nooit gehuwde ouders of van gescheiden ouders die niet hertrouwd zijn (maar niet van gescheiden ouders die later wel hertrouwd zijn) de kans groter dat ze beginnen met roken, ook als gecontroleerd wordt voor geslacht, ras/etniciteit, leeftijd, sociale status van het gezin, kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het aantal uren dat kinderen met hun ouders doorbrengen.1
 • Gebruik van sigaretten. Tieners uit tweeoudergezinnen rapporteren gemiddeld een lagere consumptie van sigaretten. Studenten van de middelbare en hogeschool die afkomstig zijn uit tweeoudergezinnen, roken minder dan leeftijdgenoten uit eenoudergezinnen, ook als gecontroleerd wordt voor de effecten van geslacht, ras/etnische afkomst en gezinsinkomen.2
 • Alcoholmisbruik. Tieners uit tweeoudergezinnen drinken minder alcohol. In vergelijking met leeftijdgenoten uit eenoudergezinnen, rapporteerden middelbare en hogeschoolstudenten uit tweeoudergezinnen een gemiddeld lager gebruik van alcohol, ook als gecontroleerd werd voor de effecten van geslacht, ras/etnische afkomst en gezinsinkomen.3
 • Alcoholmisbruik. Tieners uit intacte gezinnen gebruiken doorgaans minder alcohol. In vergelijking met leeftijdgenoten die wonen in huishoudens waar beide ouders aanwezig waren, gaven tieners die in gezinnen leven met vaders en stiefmoeders, met alleen moeders of vaders, met moeders en andere familieleden, of alleen met andere familieleden vaker aan dat ze in het voorafgaande jaar drie keer of vaker dronken waren geweest. Dit verband bleef overeind ook als gecontroleerd werd voor de effecten van geslacht, ras/etnische afkomst en gezinsinkomen. Het verband ging echter niet op voor tieners die opgroeien in gezinnen met beide ouders en andere familieleden, of in gezinnen met moeders en stiefvaders.4
 • Gebruik van alcohol en marihuana. Tieners die opgroeien in intacte gezinnen tijdens de middelbare schooltijd hebben een kleinere kans dat ze tijdens de vervolgopleiding beginnen met alcohol- of marihuanagebruik. Adolescenten die tijdens de vroege puberteit (12-14 jaar) opgroeiden in intacte gezinnen, hadden een kleinere kans om in de late puberteit (15-18 jaar) te beginnen met alcoholgebruik, in vergelijking met leeftijdgenoten uit stiefoudergezinnen. Hetzelfde verband is geconstateerd voor marihuanagebruik: adolescenten die tijdens de vroege puberteit (12-14 jaar) opgroeiden in intacte gezinnen, hadden een kleinere kans om in de late puberteit (15-18 jaar) te beginnen met alcoholgebruik, in vergelijking met leeftijdgenoten uit stiefoudergezinnen en eenoudergezinnen. Dit verband bleef overeind als gecontroleerd werd voor de leeftijd van de tiener, ras/etnische afkomst, geslacht, en opleidingsniveau van de ouders.5
 • Illegaal drugsgebruik (Amerikaanse tieners). Tieners uit intacte gezinnen hebben minder kans dat ze illegale drugs gebruiken. In vergelijking met leeftijdgenoten uit huishoudens waar beide ouders aanwezig waren, hadden tieners uit gezinnen met moeders en stiefvaders, vaders en stiefmoeders, alleenstaande moeders, alleenstaande vaders of alleen familieleden een grotere kans dat ze in de achterliggende 12 maanden illegale drugs hadden gebruikt (andere dan marihuana). Dit verband bleef overeind, ook als gecontroleerd werd voor de effecten van geslacht, leeftijd, ras/etnische afkomst en gezinsinkomen. Het verband gold echter niet voor tieners afkomstig uit gezinnen waarin naast beide ouders ook andere familieleden aanwezig waren of gezinnen met een alleenstaande moeder en andere familieleden.6
 • Illegaal drugsgebruik (Europese tieners). Europese tieners uit intacte gezinnen hebben een kleinere kans dat ze illegale drugs gebruiken. In vergelijking met leeftijdgenoten die niet opgroeiden met beide biologische ouders ten tijde van het onderzoek, bleken jongeren die opgroeiden met beide biologische ouders een kleinere kans te hebben op illegaal drugsgebruik, ook als gecontroleerd werd voor de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, ouderlijk toezicht, sociale klasse, verkrijgbaarheid van drugs in de stad en crimineel gedrag van de jongere.7
 • Cocaïnegebruik. Individuen uit intacte gezinnen hebben minder kans dat ze cocaïne gebruiken. In vergelijking met leeftijdgenoten uit intacte gezinnen, was de kans op cocaïnegebruik bij tieners van wie de ouders scheidden tijdens hun opgroeien en die tenminste wekelijks contact hadden met de vertrokken ouder in het jaar na de echtscheiding 58% hoger in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Voor tieners die tenminste maandelijks contact hadden met de vertrokken ouder na de scheiding, was dat percentage 63%. Dit verband bleef geldig, ook als gecontroleerd werd voor een reeks aan factoren: ras/etnische afkomst van de respondent, geslacht, leeftijd, godsdienstige betrokkenheid tijdens de kinderjaren, scholingsverwachting op 18-jarige leeftijd, opleidingsniveau van de moeder, alcoholisme in het gezin en of de respondent al of niet geboren is in de Verenigde Staten.8
 • Drugsgebruik. Tieners in intacte gezinnen hebben minder kans dat ze drugs gebruiken. In vergelijking met leeftijdgenoten in huishoudens waar beide ouders aanwezig waren, hebben tieners die opgroeien in gezinnen met vaders en stiefmoeders, alleenstaande moeders, alleenstaande vaders, moeders en andere familieleden of alleen andere familieleden een grotere kans dat ze in de achterliggende 12 maanden drugs gebruikt hebben, ook als gecontroleerd wordt voor de effecten van geslacht, leeftijd, ras/etnische afkomst en gezinsinkomen. Dit verband gold niet voor tieners die opgroeiden in gezinnen met beide ouders en andere familieleden of gezinnen met moeders en stiefvaders.9
 • Gedragsproblemen. Tieners in intacte gezinnen hebben minder kans op het vertonen van gedragsproblemen. In vergelijking met leeftijdgenoten uit intacte gezinnen, vertonen tieners uit gemengde gezinnen of gescheiden eenoudergezinnen meer gedragsproblemen in de maand voorafgaand aan het onderzoek, zoals het gebruik van tabak, bier of wijn, sterke drank en/of marihuana, comazuipen, het dragen van een wapen, vechten of seksuele activiteiten. Dit verband bleef overeind als gecontroleerd werd voor leeftijd, geslacht, ras, opleidingsniveau van de moeder, ouderlijke ondersteuning en toezicht, steun van leeftijdgenoten of anderen uit de omgeving en verbondenheid met school.10

Voetnoten

 1. Chery Amey and Stan Albrecht, “Race and Ethnic Differences in Adolescent Drug Use: The Impact of Family Structure and the Quantity and Quality of Parental Interaction,” Journal of Drug Issues 28, No. 2 (Spring 1998): 283-298.
 2. Robert W. Blum and Trisha Beuhring, “The Effects of Race/Ethnicity, Income, and Family Structure on Adolescent Risk Behaviors,” American Journal of Public Health 90, No. 12 (December 12, 2000): 1879-1884.
 3. Ibid.
 4. John P. Hoffman and Robert A. Johnson, “A National Portrait of Family Structure and Adolescent Drug Use,” Journal of Marriage and Family 60, No. 3, (August 1998): 633-645.
 5. Robert L. Flewelling and Karl E. Bauman, “Family Structure as a Predictor of Initial Substance Use and Sexual Intercourse in Early Adolescence,” Journal of Marriage and Family 52, No. 1 (February 1990): 171-181.
 6. Hoffman, “A National Portrait,”: 633-645.
 7. Paul McArdle, “European Adolescent Substance Use: The Roles of Family Structure, Function, and Gender,” Addiction 97, No. 4 (March 2002): 329-336.
 8. Lisa A. Cubbins and Daniel H. Klepinger, “Childhood Family, Ethnicity, and Drug Use over the Life Course,” Journal of Marriage and Family 69, No. 3 (August 2007): 810-830.
 9. Hoffman, “A National Portrait,” : 633-645.
 10. Kathleen B. Rodgers and Hillary A. Rose, “Risk and Resiliency Factors Among Adolescents Who Experience Marital Transitions,” Journal of Marriage and Family 64, No. 4 (November 2002): 1024-1037.

Brongegevens

Keeping Teens Safe: How the Intact Family Buffers Teens Against Substance Use
Auteur(s):Heritage Foundation
Gepubliceerd in:http://www.familyfacts.org
Karakter onderzoek:Overzicht wetenschappelijke literatuur
Online beschikbaar:http://www.familyfacts.org/briefs/24/keeping-teens-safe-how-the-intact-family-buffers-against-teen-substance-use
Keywords:Tieners, intact gezin, eenoudergezin, stiefvader, stiefmoeder, alleenstaande vaders, alleenstaande moeders, drank, drugs, marihuana, cocaïne, comazuipen, sigaretten, tabak